Module Gegevens aggregeren

In deze module wordt het groeperen en aggregeren van data behandeld. Na het volgen van deze module weet de cursist:

  • Op welke wijze data wordt gegroepeerd
  • Welke functies er zijn om aggregatie te maken (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX)
  • Hoe data kan worden uitgesloten van aggregatie door de WHERE functie
  • Hoe de aggregatie kan worden gefilterd met de functie HAVING

Gewoon klip en klaar in het Nederlands!

De scripts die in deze module worden gebruikt, vindt u hier
De opdrachten bij deze module vindt u hier
De uitwerking van de opdrachten bij deze module vindt u hier

Overzicht van modules uit deze training:

Go