Belangrijk nieuws: Nieuwe backup formaat in SQL Server 2019, CU16; dit kan logshipping kapot maken!

Op 18 april is SQL Server CU16 door Microsoft vrijgegeven. Hier zit een zeer belangrijke wijziging in. Backups worden in een nieuw formaat opgeslagen; in het bijzonder de zogenaamde Transparent Data Encryption (TDE)-gecomprimeerde backups. TDE-gecomprimeerde backups die met deze cumulative update zijn gemaakt, kunnen niet worden teruggezet op SQL Server 2019 servers met een eerdere cumulative update. Andersom blijft het overigens wél werken (dus een gecomprimeerde backup op een eerdere CU van SQL Server 2019 kan wél op deze CU worden terug gezet).

Wanneer is dit belangrijk?
Deze informatie is belangrijk wanneer:

  • … u uw database met TDE heeft versleuteld, en …
  • … wanneer u LOG backups neemt met de optie WITH COMPRESSION óf wanneer de server standaard (default) op backups met WITH COMPRESSION nemen staat, en…
  • … u maakt van logshipping gebruik naar andere SQL Server 2019 servers, en …
  • … u voorziet eerst de primary database (de bron database) van SQL Server 2019 CU16, voordat u de secondary database (kopie-database) van CU16 voorziet

Wat betekent dit concreet voor u!
Wanneer uw bedrijf eerst de secondary server (waar de kopie-database dus staat) van de nieuwe cumulative update voorziet, dan zal SQL Server 2019 tijdens het voorzien van de update op de primary server (de server waar de brondatabase staat) een fail-over naar de secondary database doen. In deze strategie zit er vaak een aantal uur tussen de eerste update op de secondary server en de volgende update op de primary server zitten. De primary server wordt in dit geval de secondary, maar backups die op de secondary zijn gemaakt (en nu dus de primary zijn), zullen niet meer kunnen worden ingelezen, vanwege deze nieuwe feature.

Ik ga ervan uit dat u als database administrator voldoende op de hoogte bent van update-procedures binnen uw bedrijf. Mijn dringende advies is te kijken of deze situatie op u van toepassing is en op gepaste wijze uw SQL Server 2019 servers bij te werken.

Belangrijk: deze situatie geldt dus alleen voor configuraties die voldoen aan de vier punten onder het kopje: “Wanneer is dit belangrijk?

Links en verwijzingen
Alle informatie over de cumulative update (KB5011644)
Gedeelte dat over de TDE-gecomprimeerde backup gaat

Met dank aan Brent Ozar