Foutmelding in kubusverwerking via een SQL Agent Job

UItgangspunt
Er is een kubusdatabase waarbij meetwaarden worden gevonden die een onbekende dimensiewaarde hebben. Om te voorkomen dat dit een foutmelding tijdens het bijwerken van de data (process database) plaatsvindt, worden in het tabblad “Dimension key errors” binnen Batch Settings Summary gewijzigd. Daarbij worden de volgende keuzes gemaakt:

– Bij fouten in dimensies worde de waarde naar ‘unknown’ geconverteerd
– Er worden in totaal maximaal 500 dimensiefouten geaccepteerd
– Wanneer de dimensiewaardie niet wordt gevonden, gaat het bijwerken van de kubus door
– Wanneer een niet toegestane Null key wordt gevonden, gaat het bijwerken ook door

Grafisch:

Wanneer de kubus op deze wijze via een SQL Agent job wordt bijgewerkt (process database) zal de SQL Agent job met de volgende melding falen:

<Warning WarningCode=”1092354050″ Description=”Server: Operation completed with … problems logged.” … />

De SQL Agent job geeft dus een harde foutmelding. Wees er dus op bedacht dat het aantal en soort fouten bij het instellen van de kubusverversing zijn geaccepteerd en dat de SQL Agent job daarmee eigenlijk onterecht faalt.

Omdat de SQL Agent een onterechte fout geeft, is er een stukje maatwerkcode nodig om de jobs periodiek op juistheid en volledigheid te controleren. Onderstaand T-SQL kan hiervoor worden gebruikt. U zult zelf even moeten kijken welke velden uit deze tabellen bruikbaar voor u zijn.

SELECT
*
FROM msdb.dbo.sysjobs j 
INNER JOIN msdb.dbo.sysjobsteps s ON j.job_id = s.job_id
INNER JOIN msdb.dbo.sysjobhistory h ON s.job_id = h.job_id AND s.step_id = h.step_id