SQL Server 2019 bug in logshipping

Bij het opzetten van logshipomgevingen in SQL Server 2019 werd mijn aandacht gevraagd voor een vrij bijzondere foutmelding in de geschiedenis van de LSBackup, LSCopy en LSRestore jobs. De foutmelding was:

DateTime  *** Error: Failed to convert parameter value from a SqlGuid to a String.(System.Data)
DateTime  *** Error: Object must implement IConvertible.(mscorlib) ***

Dit is een bekende bug bij Microsoft die in Cumulative Update 2 is opgelost.

Probleem is beschreven in deze link: https://support.microsoft.com/en-us/help/4537869/fix-log-shipping-agent-is-not-able-to-log-history-and-error-informatio

Cumulative update 2 voor SQL Server 2019 is op 13 februari 2020 via deze kaartbak item gereleased: https://support.microsoft.com/en-us/help/4536075/cumulative-update-2-for-sql-server-2019