SQL Server foutmelding “String or binary data would be truncated” met trace flag 460 analyseren

Wellicht dat u de foutmelding herkent. Met deze foutmelding begint de eindeloze zoektocht naar het juiste veld en record waar dit probleem zich in voordoet.

Eindelijk heeft Microsoft een oplossing hiervoor gemaakt, te weten trace flag 460. Wanneer deze trace flag wordt aangezet, geeft SQL Server meer informatie over de foutmelding, namelijk het veld waar het probleem zich voordoet en het gevonden record.

Ik verwacht dat ontwikkelaars hier de nodige tijd mee zullen besparen. Deze trace flag is beschikbaar in SQL Server 2016 SP2, CU6 en SQL Server 2017, CU12

Meer informatie in deze link van Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468101/optional-replacement-for-string-or-binary-data-would-be-truncated. Voorbeelden in het Engels zijn beschikbaar via Brent Ozar: https://www.brentozar.com/archive/2019/03/how-to-fix-the-error-string-or-binary-data-would-be-truncated/.