SQL Server Database in Recovery Pending

Vandaag vond ik één van mijn SQL Server testdatabases in status recovery pending. In deze bijdrage een korte weergave van mijn analyse, bevindingen en acties

Wanneer zich een incident op de SQL Server niveau voordoet, is het altijd een goed idee om in de SQL Server logfile te kijken, wat er is gebeurd, wanneer dat is gebeurd en onder welke omstandigheden iets is gebeurd.

Zo vond ik dat de foutmelding op deze database zich voordeed onder de omstandigheid dat de machine waarop SQL Server staat geïnstalleerd een herstart heeft gehad. SQL Server vermeldde in de log dat de betrokken database daarna niet beschikbaar was, omdat de database bestanden niet gevonden werden. Deze database bestanden staan voor deze testdatabase op een NAS, waar de machine op het moment van starten van SQL Server nog geen toegang toe had. Dan wordt dus duidelijk waar de foutmelding vandaan komt.

Ik heb vastgesteld dat de NAS wel weer beschikbaar was op de wijze zoals ik die had geconfigureerd. Ik heb de SQL Server services opnieuw gestart en het probleem was daarmee verholpen.

Lessons learnt: kijk bij incidenten altijd in de SQL Server logs.