T-SQL – SELECT TOP 100 vs SELECT TOP 101

SQL Server heeft een fijne manier van sorteren. Een SELECT TOP 100 wordt door SQL Server veel efficiënter gesorteerd dan een SELECT TOP 101+. In de StackOverflow database wordt dat duidelijk, wanneer de ‘Actual Query Plan’ wordt aangezet en onderstaande query’s worden uitgevoerd

SELECT TOP 100
*
FROM dbo.Users
ORDER BY Reputation DESC
GO

SELECT TOP 101
*
FROM dbo.Users
ORDER BY Reputation DESC
GO

Het verschil in aanpak door SQL Server wordt duidelijk door te kijken naar de memory grant.