ErrorCode en ErrorColumn in SSIS gereserveerd woord (keyword)!

Vandaag reviewden mijn collega en ik een handleiding voor het samenstellen van een eenvoudig SSIS package in SQL Server Data Tools. Onderdeel van de handleiding was een voorbeeld SSIS package. Binnen het voorbeeld gebruikten we een dimensietabel waarin foutcodes en de omschrijving van die foutmeldingen waren vastgelegd. De tabelstructuur is in het Engels, dus de veldnamen waren ErrorCode en ErrorDescription.

Microsoft heeft de woorden ErrorCode en ErrorColumn als ‘keywords’ (gereserveerde woorden) gemarkeerd. Deze woorden mogen niet in veldnamen van een tabel voorkomen. Doen ze dat wel, dan dient in de SSIS package het veldnaam een andere alias te krijgen.

Een bug? Microsoft vindt van niet… en niet iedereen lijkt zich daarin te kunnen vinden. Zie dit Engelse artikel op Microsoft Connect.